Întâlnire online cu părțile interesate

Pe 19 noiembrie, CEIPES (Italia) a organizat o întâlnire online cu persoanele interesate de proiectul CCJ4C, cofinanțat de programul Erasmus Plus. Întâlnirea a fost derulată ca activitate locală în cadrul proiectului, la care au fost invitați reprezentanți ai sectorului penitenciar de la nivel național.

Scopul principal al întâlnirii a fost acela de a crea o rețea locală cu actori cheie pentru a crește gradul de conștientizare a potențialului proiectului CCJ4C, precum și de a demara o colaborare care să vizeze colectarea nevoilor sistemice și individuale, privind consilierea în carieră a personalului din penitenciar.

Există două direcții principale de acțiune în cadrul proiectului: realizarea unei instruiri pentru personalul din penitenciar, care se va desfășura pe parcursul mai multor faze ale proiectului, cu accent pe nevoile și competențele cerute de această categorie profesională specifică; să sprijine reformele politicilor din sectorul penitenciar la nivel european, în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă ale personalului.

La întâlnire au participat reprezentanți din mai multe regiuni (Sicilia, Campania, Toscana, Piemonte și Valle d’Aosta) și directorul Institutului Criminalitatii Juvenile din Palermo. După prezentarea proiectului CCJ4C, participanții au dezbătut cele mai critice aspecte legate de munca ofițerilor din penitenciare și de formarea acestora.

Dezbaterea a avut la bază rezultatele chestionarelor completate de ofițeri de penitenciare la solicitarea CEIPES. Analiza efectuată a evidențiat un total de aproximativ 250 de răspunsuri, datorită colaborării cu Penitenciarului „Pagliarelli”, al cărui director a fost de acord să implice institutul în activitățile proiectului.

Chestionarele au fost distribuite părților interesate ca prima activitate de colectare și analiză a nevoilor personalului penitenciarului, primele cerințe făcând referire la condițiile de muncă ale personalului, de formare și de consiliere a acestuia.
În timpul întâlnirii, au fost schimbate diferite puncte de vedere, experiențe și opinii cu privire la rolul ofițerului din penitenciar.

Întâlnirea s-a finalizat cu disponibilitatea participanților de a organiza întâlniri similare în mod regulat, pentru a investiga în continuare problemele critice ale domeniului și pentru a oferi toate informațiile necesare parteneriatului pentru o mai bună implementare a activităților proiectului, care sperăm să fie folosite pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în acest domeniu profesional.